Dự Đoán Cổ Phiếu SJE

Tôn Trọng Vì Chất Lượng Thật - Hợp Tác Vì Đam Mê

0903686845 - 0903383680

Ngày đăng: 17/08/2022 10:28 AM
Dự Đoán Cổ Phiếu SJE

Một người hỏi :Muốn mua cổ phiếu SJE giá 29.9 Ngày 17, Tháng 8, Năm 2022. Tiến hành dự đoán;
Mã cổ phiếu này chưa nên mua, kiểu gì củng xuống giá.
Chờ đến ngày 19/1/23 mua có lời chốt, ngày 22/3/23 mua lại tháng 4 /2023 lời chốt! 

2022 @ Lorangxaycaphe. Design by IBM SOLUTION

0
Zalo
Hotline