KHỞI NGHIỆP KHÔNG DỰ ĐOÁN TRƯỚC RỦI RO KHÓ LƯỜNG!

Tôn Trọng Vì Chất Lượng Thật - Hợp Tác Vì Đam Mê

0903686845 - 0903383680

Ngày đăng: 19/04/2022 03:11 PM
KHỞI NGHIỆP KHÔNG DỰ ĐOÁN TRƯỚC RỦI RO KHÓ LƯỜNG!

Khởi nghiệp không dự đoán trước rủi ro khó lường! 

Anh bạn mua một xe tải chuyên dụng để chở hàng cho công ty, Công ty của nhà nước đã có quyết định thành lập, có giám đốc, có văn phòng..Thì việc mua xe chở hàng cho đơn vị này là chắc ăn không bàn cãi, anh ta sẽ lấy lại vốn trên một tỷ nhanh thôi theo tính toán nhưng:

Xe mua từ 2016 bằng vốn vay, ngày này hẹn ngày khác xe vẫn không có hàng để chở chờ miết đến 2017 xe vẫn nằm một chỗ.

Gặp cà phê anh bạn bảo rằng kỳ này xe sắp chạy rồi mừng quá!; Phó chủ tịch quận mới báo.

Để xem thông báo của phó chủ tịch có đúng không                                                                                

Có Tin Báo Xe Sắp Được Chạy: Giờ thìn, Ngày kỷ mùi 10,  tháng 8 dậu/ 2017

Lôi Thiên Đại Tráng  

(cung Khôn)

Huynh đệ thìn thổ

Tử tôn thân kim

Phụ mẫu ngọ hỏa – Thế

Huynh đện thìn thổ     

Quan quỉ dần mộc   

Thê tài tý thủy      - ứng                              

Lập xong quẻ thấy cũng buồn thay cho anh bạn: Huynh động khắc sự việc  đã yếu càng yếu hơn, Công ty bị nhật khắc hào động khắc nên không có lực, khó giúp cho xe chạy. Ngoài ra huynh động cho thấy sự việc còn đang bàn thảo tranh luận. Bà phó chủ tịch thông tin vậy thôi chứ chưa có gì!

Kết qủa: Đúng dự đoán xe không chạy được chủ xe phải bán xe năm 2018 để tránh thiệt hại

2022 @ Lorangxaycaphe. Design by IBM SOLUTION

0
Zalo
Hotline