Nhận định Cổ Phiếu HDB

Tôn Trọng Vì Chất Lượng Thật - Hợp Tác Vì Đam Mê

0903686845 - 0903383680

Ngày đăng: 03/10/2022 02:29 PM
Nhận định Cổ Phiếu HDB

Ngày 27/9/22/ ; Một bạn viết: Mua HDB gíá này 19.15 chắc có lời ! Thấy tin trên. Chúng tôi dự đoán xem bạn này nhận định đúng không?
Sau khi thực hiện một loạt các phép dự đoán cho thấy;
Giá trên vẫn còn cao chưa nên mua; mã này sẽ khó tăng từ giờ tới cuối năm, có chăng thì cũng tăng ít, giảm nhiều.
Thời điểm mua hdb nằm ở cuối năm nay!

2022 @ Lorangxaycaphe. Design by IBM SOLUTION

0
Zalo
Hotline