TUỔI CẤT NHÀ HỢP MỆNH CHỦ

Tôn Trọng Vì Chất Lượng Thật - Hợp Tác Vì Đam Mê

0903686845 - 0903383680

Ngày đăng: 19/04/2022 03:59 PM
TUỔI CẤT NHÀ HỢP MỆNH CHỦ

Có câu: An cư lạc nghiệp, cất nhà là một trong 3 việc lớn của đời người; “ Dựng nhà, cưới vợ, tậu trâu”  làm một việc lớn như dựng nhà thì không thể không cẩn trọng. Với gia chủ luôn mong muốn ngôi nhà trong quá trình xây cất phải thuận lợi, khi đưa vào sử dụng ngôi nhà đó phải thật sự là nơi bình yên an toàn, phát tài phát lộc. có bảng liệt kê dưới đây để quí vị tham khảo; Mong quí vị sẽ dựng được cho mình ngôi nhà mơ ước.
Tuổi Không Kị Kim Lâu
Tân Mùi, Nhâm Thân, Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Sửu , Nhâm Dần, Kỷ Mùi, Canh Thân.
Tuổi Có Thể Làm nhà được
19, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 77.
Tuổi kim lâu nhưng vẫn có thể làm nhà được nếu không chăn nuôi gia súc : 25, 34, 43, 53, 62, 71
Cửu Trạch:
Cửu trạch có 4 trạch tốt, 5 trạch xấu 
Bốn Trạch Tốt Là: Phúc – Đức – Bảo - Lộc   
Năm Trạch Xấu là: Bại – Hư – Khốc – Quỉ – Tử 
Phép tính cửu trạch; 1 tuổi – 10 tuổi khởi tại Dần, 20 tại Mão – 30 Tại Thìn…

Các tuổi cửu trạch kiết hung như sau:

  Phúc: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73                 Khốc : 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77
 Đức : 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74                  Hư   : 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76
Tử    : 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79                  Bại   : 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75
  Bảo  : 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80                 Qủy  : 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78 
Lộc  : 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81     

 

Tính tuổi làm nhà, trong nam ngoài bắc mỗi nơi mỗi kiểu, cách tính kim lâu cũng khác, thôi thì nên kết hợp cả 2 "phái". Trong nam coi trọng hoang Ôc, ngoài bắc coi trọng Cửu trạch, Ngoài bắc kim lâu tính theo cách: nếu tuổi âm có số cuối là; 1-3-6-8 là kim lâu Vd; 21,31..33,43...36,46...28,38..."phái" phía nam thì không thế .Tuy nhiên có những năm gặp kim lâu 2 phái cũng trùng nhau. Ở đâu theo đó 

Cửu Trạch gặp phúc ,Đức, Bảo, Lộc là kiết, Hoang Ốc gặp ; tiến tài, nghi, cát là kiết, từ bảng trên đối chiếu gặp cửu trạch + hoang ốc đều kiết là tốt nhất

ý nghĩa kim lâu : Thê là hại cho vợ, Tử cho con, Lục súc cho chăn nuôi, thân là bản thân chủ sự.Tuy nhiên đi vào chi tiết cần phải tính thêm mệnh chủ qua ngày tháng năm sinh mới tòn diện, xem năm đó có là niên vận kị hay hỉ ,nếu là kị vận thì khó mà yên, cho dù tuổi cất nhà có tốt đến đâu. Vì thế không ít trường hợp cũng coi ngày giờ động thổ, cửu trạch, hoang ốc nhưng nhà, đang làm hoặc làm xong vẫn gặp họa như thường! Coi ngày theo cách xưa là quá rườm rà phức tạp, mang tính suy diễn khá cao, tìm được một ngày tốt thật khó khăn, có khi cả tháng trời tìm được vài ngày. Ngày nay các nhà Chu dịch, tứ trụ có cách tính không quá lệ thuộc vào các thần, các sao, Tuy đơn giản nhưng là cái nhìn biện chứng.

Bảng Tính Tuổi Làm Nhà

Tuổi âm Cửu Diện (Nam) Cửu Diện ( Nữ) Cửu Trạch Hoang Ốc Kim Lâu Tuổi âm Cửu Diện (Nam) Cửu Diện ( Nữ) Cửu Trạch Hoang Ốc Kim Lâu
19 la hầu kế đô phúc tiến tài    45 mộc đức thủy diệu lộc địa sát từ
20 thổ tú vân hớn Đúc Nghi   46 la hầu kế đô phúc tiến tài  
21 thủy diệu mộc đúc bại địa sát Thê 47 thổ tú vân hớn đức thụ tử  
22 thái bạch thái âm tiến tài   48 thủy diệu mộc đức bại hoang ốc  
23 thái dương thổ tú khốc thổ tú Tử 49 thái bạch thái âm cát  
24 vân hớn la hầu quỉ hoang ôc    50 thái dương thổ tú khốc thụ tử  
25 kế đô thái duong tử cát lục súc 51 vân hớn la hầu quỉ hoang ốc  
26 thái âm thái bạch bảo  nghi   52 kế đô thái dương tử cát  
27 mộc đức  thủy diệu lộc đại sát thân 53 thái âm thái bạch bảo nghi  
28 la hầu kế đô phúc tiến tài   54 mộc đức thủy diệu lộc địa sát  
29 thổ tú vân hớn đức thụ tử   55 la hầu kế đô phúc tiên tài  
30 thủy diệu mộc đức bại địa sát   56 thổ tú vân hớn đức thụ tử  
31 thái bạch thái âm tiến tài   57 thủy diệu mộc đức bại hoang ốc  
32 thái dương thổ tú khốc thụ tử   58 thái bạch thái âm cát lục súc
33 vân hớn la hầu quỉ hoang ốc   59 thái dương thổ tú khốc  nghi  
34 kế đô thái dương Tử  cát   60 vân hớn la hầu quỉ hoang ốc tử
35 thái âm thái bạch bảo nghi   61 kế đô thái dương tử cát thân
36 mộc đức thủy diệu lộc địa sát   62 thái âm thái bạch bảo nghi  
37 la hầu kế đô phúc tiến tài   63 mộc đức thủy diệu lộc địa sát thê
38 thổ tú vấn hớn đức thụ tử   64 la hầu kế đô phúc tiến tài  
39 thủy diệu mộc đức bại hoang ốc   65 thổ tú vân hớn đức thụ tử  
40 thái bạch thái âm tiến tài   66 thủy diệu mộc đức bại hoang ốc tử
41 thái dương thổ tú khốc thụ tử   67 thái bạch thái âm cát  
42 vân hớn la hầu quỉ hoang ốc   68 thái duong thổ tú     lục súc
43 kế đô thái dương tử cát   69 vân hớn la hầu quỉ địa sát  
44 thái âm thái bạch bảo nghi   70 kế đô thái dương tử cát  

 

1/ Cửu Trạch:
Làm nhà cửu trạch vận từng niên
Phúc - Đức - Bảo - Lộc phú thọ yên
Nếu gặp bại hư khốc quỉ tử
Chắc là sát chủ với thê hiền

Khốc: nhiều tiếng khóc, Quì; Cha mẹ có tai ương, Tử; Chủ nhà có nạn, Bảo; Vàng bạc đấy nhà, Lộc; Phát tài, 

Bại hư quỉ khốc chớ làm nhà
Gian nan khốn khó những oan gia
5 năm tai ách thường vận báo
Nhật nhật tàng đinh tối hoàng đa

2/ Hoang Ốc: 
Nhất cát; An cư thông vạn sự ( Cát mọi việc thông đạt, ở được yên ổn)
Nhị nghi tiến thất đại sinh tài   ( Nghi Nhà cửa ruộng vườn hưng thịnh, giàu có)
Tam sát; Nhân do giai đắc lệnh ( Sát người nhà bệnh tật ốm đau)
Tứ tiến tài; Chi phúc lộc lai ( Tiến tài được hưởng nhiều phúc lộc)
Ngũ tử ly thân phòng tử biệt ( Tử sinh ly tử biệt, chia rẽ)
Lục ốc tạo gia bất khả thành (Hoang ốc Làm nhà không thành đạt)

 

2022 @ Lorangxaycaphe. Design by IBM SOLUTION

0
Zalo
Hotline