HÔN NHÂN MỆNH NỮ VỚI NGÀY THÁNG NĂM SINH

Tôn Trọng Vì Chất Lượng Thật - Hợp Tác Vì Đam Mê

0903686845 - 0903383680

Ngày đăng: 18/04/2023 05:23 PM
HÔN NHÂN MỆNH NỮ VỚI NGÀY THÁNG NĂM SINH

Ngày sinh và giờ sinh tương hình nhau là khắc chồng, khắc con VD ; ngày sinh Mão, Giờ sinh Tý; Ngày sinh Sửu –  giờ sinh tuất; Ngày sinh Tuất -  giờ sinh Mùi hoặc ngược lại

Ngày, Giờ sinh là thìn – tuất tuơng xung nhau => đề phòng chồng ngoại tình; có con nhưng con học hành không đỗ đạt

Mệnh nữ ngày sinh Giáp dần, Mậu thân = khắc chồng

Ngày giờ tháng năm sinh có Tí – Ngọ - mão – Dậu là người ăn chơi hoang dâm = theo trai ; nếu là Dần – thân – tị - hợi là người thông minh;

Mệnh nữ hỏa vượng, thổ vượng => phòng không lạnh lẽo

Năm sinh và ngày sinh tương xung nhau thì không nên đẻ VD năm mão, ngày dậu…

Nữ trụ năm gặp thương quan khó đẻ

Mệnh nữ Ấn nhiều đến già vẫn không con, thương vượng thi chồng chết sớm…

2022 @ Lorangxaycaphe. Design by IBM SOLUTION

0
Zalo
Hotline