Năm Kị Cưới Gả Của Nam - Nữ

Tôn Trọng Vì Chất Lượng Thật - Hợp Tác Vì Đam Mê

0903686845 - 0903383680

Ngày đăng: 08/06/2022 10:23 AM
Năm Kị Cưới Gả Của Nam - Nữ

Nam nữ muốn thành hôn, thường thì cha mẹ coi ngày, giờ có bảng này tự mình tra khỏi coi chi cho mất công tốn tiền, có khi còn gặp " thầy vẽ vời" Trước khi chọn ngày giờ tốt cần tra bảng này.

Cách tra bảng: ví dụ, Năm có chi Mùi 2015,  Năm sinh của nam là Hợi, Nữ sinh năm Mão, tra bảng thấy năm Mùi không kị tuổi hợi và tuổi Mão, như vậy năm Mùi là ok!

Tra năm kị: Vẫn là Năm Mùi 2015, Nam sinh năm Dần, nữ sinh năm Thân, Cột chi năm Mùi ; Kị cả nam và nữ, Trong nhiều trường hợp có khi nam kị, nữ không kị; lại có câu: Cưới vợ coi tuổi đàn bà, làm nhà coi tuổi đàn ông; Người nữ không gặp  kị cũng có thể chọn !

 

Năm Có Chi Tuổi Nam kị Tuổi Nữ Kị Năm Có Chi Tuổi Nam Kị Tuổi Nữ Kị
Mùi Mão Ngọ Sửu Dậu
Sửu Thân Dần Mùi Dần Thân
Dần Dậu Sửu Thân Mão Mùi
Mão Tuất Dậu Thìn Ngọ
Thìn Hợi Hợi Tuất Tị Tị
Tị Tuất Hợi Ngọ Thìn

 

2022 @ Lorangxaycaphe. Design by IBM SOLUTION

0
Zalo
Hotline